Sơn Lốc Máy Xe Các Loại

Sơn Lốc Máy Xe Các Loại

Sơn lốc máy SH đen nhám ( đen mờ )
Liên hệ

Sơn lốc máy SH đen nhám ( đen mờ )

Sơn lốc máy xe thường được cửa hàng 259 Paint sử dụng loại sơn chịu nhiệt cực tốt, và bám sơn cực bền.